Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van DGP Media B.V., gevestigd op Valkhoek 32, 3201SM te Spijkenisse en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72043512.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die DGP Media B.V. (hierna: ‘De Geldpers’) aanbiedt en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen De Geldpers en de gebruiker (hierna: ‘de abonnee’). De Geldpers behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Door gebruik te maken van de digitale diensten van De Geldpers stem je in met de algemene voorwaarden.

Wat doen we?

De Geldpers biedt toegang tot financieel nieuws, voornamelijk via zijn nieuwsbrief en website (hierna: ‘het nieuws’). Het nieuws is beschikbaar voor iedereen die een abonnement afsluit. Als abonnee krijg je onbeperkt toegang tot de nieuwsbrief en website, te weten: het abonnement. Degenen zonder abonnement, dat wil zeggen, die geen toegang hebben tot de nieuwsbrief, krijgen de mogelijkheid om een proefperiode te starten van 1 week.

Overeenkomst

De (rechts)persoon die het abonnement afsluit door middel van de maandelijkse betaling van €2,50, sluit een overeenkomst met De Geldpers. Voor deze prestatie levert De Geldpers een tegenprestatie, te weten: het vijf keer per week afleveren van de nieuwsbrief, oftewel een keer per werkdag. De Geldpers behoudt zichzelf het recht voor om tijdens feest- en eventuele andere dagen dit schema te wijzigen naar eigen goeddunken. Derhalve kan abonnee zich niet beroepen op een gemis van een nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 

Indien je abonnee bent ontvang je elke werkdag het belangrijkste, door ons uitgekozen, financiële nieuws op het door jouw opgegeven e-mailadres. We behouden onszelf het recht vaker dan vijf keer per week een nieuwsbrief te sturen. De abonnee gaat hiermee akkoord.

Betaling

(i) De Geldpers heeft te allen tijde het recht om de prijs van het abonnement te verhogen en/of te veranderen, maar zal bij zo’n verandering abonnees op de hoogte stelling van deze verandering. Ook krijgen abonnees dan de kans om het abonnement te beëindigen.

(ii) De betaling van het abonnement geschiedt via betalingsprovider Mollie. Nadat abonnee De Geldpers gemachtigd heeft periodiek geld te incasseren, zal dit maandelijks gebeuren. Abonnee gaat akkoord met het gebruik van de betalingsprovider.

Duur en opzeggen

De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Als abonnee de overeenkomst wenst te beëindigen, kan dit door onderaan de mail te klikken op ‘Uitschrijven.’ De Geldpers zal de automatische incasso dan stopzetten. Bij eventuele problemen met het uitschrijven gaat abonnee er uitdrukkelijk mee akkoord dat er eerst een mailtje naar info@degeldpers.nl gestuurd zal worden, zodat De Geldpers tijd heeft om het alsnog recht te zetten.

De opzegtermijn van het abonnement is 1 maand.

Intellectuele Eigendomsrechten

Op alle inhoud van het abonnement rusten rechten van intellectueel eigendom, behoudens de gedeelde foto’s en het uitdrukkelijk genoemde tegendeel. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan om (delen van) de content te openbaren, verspreiden, drukken of anderszins te gebruiken. Voor toestemming: info@degeldpers.nl.

Aansprakelijkheid uitgever

De Geldpers is niet aansprakelijk voor schade die je als gevolg van het gebruik van het abonnement zou kunnen lijden. Dit behoudens de in de wet erkende gevallen van grove onachtzaamheid, opzet en roekeloosheid. Voorts is De Geldpers niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Abonnee dient ook acht te slaan op het feit dat De Geldpers een medium is dat in Nederland persvrijheid geniet en zich als zodanig zal profileren. Volledige objectiviteit zal nimmer gegarandeerd worden.

Het abonnement is na levering voor risico van de abonnee en De Geldpers kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-structureel niet ontvangen van de nieuwsbrief. Abonnee dient De Geldpers in staat te stellen de e-mail zo goed mogelijk te versturen. Dat wil zeggen: opgeruimde inbox en een reguliere check in de spambox.