Afbeelding door Ed Dunens, via Flickr (CC BY 2.0)

Greenpeace dagvaardt Shell wegens schending Klimaatakkoord

Shell is nu niet echt de meest duurzame multinational die je kunt bedenken. Greenpeace en andere milieuorganisaties zoals Milieu Actief zijn het daarmee eens en dagvaarden Shell wegens de schending van het Klimaatakkoord van Parijs. Deze wordt op 5 april overhandigd. De milieuorganisaties hebben burgers ook de kans gegeven om mee te doen via klimaatzaakshell.nl, inmiddels zijn dit er zo’n 13.000. Maar gaat zo’n rechtszaak iets teweeg brengen?

De CEO van Shell, Ben van Beurden, heeft enige tijd geleden al aangekondigd dat het de beloningen van de topmannen en topvrouwen gaat verbinden aan het behalen van de CO2-doelen. Zo heeft het in december vorig jaar de eerste stap gezet naar een groener karakter. Maar toch blijft Shell bovenal een bedrijf dat olie- en gasvelden exploiteert en flink blijft investeren in bijvoorbeeld Canadese pijpleidingen. Het écht groene karakter moeten we dus nog even op wachten.

Onze schuld?

Of we Shell kwalijk kunnen nemen dat ze nog flink investeren in ruwe grondstoffen is nog maar de vraag. Er zijn nog steeds miljoenen auto’s die benzine nodig hebben, nog steeds miljoenen huizen die niet duurzaam stroom op kunnen wekken en er bestaan ook nog geen Tesla-schepen.

Shell heeft daarnaast jaarlijks een miljardenomzet en heeft bij elke beslissingen meerdere belangen die meespelen. Als zij nu ineens volledig in zouden zetten op duurzame energie, dan verliezen duizenden mensen hun baan en gaat dat Shell heel veel geld kosten.

Rechtszaak

Maken de milieuorganisaties überhaupt wel kans bij een rechtszaak die gaat over een (in juridische zin) vaag klimaatakkoord? Ja, en nee.

Nee omdat een akkoord van landen niet echt een bindende werking van de burgers heeft. Internationale akkoorden geven niet altijd strikt nationale werking. Akkoorden tussen landen geven richtlijnen en afspraken waar landen mee aan de slag moeten en zijn geen strikte wetten. Het is daarom lastig om je daarop te beroepen bij de rechter.

Aan de andere kant, onlangs werd de zaak Urgenda tegen De Staat gewonnen door Urgenda. In deze zaak werd bepaald dat De Staat een onrechtmatige daad beging omdat het niet genoeg zou doen om de broeikasgassen in Nederland te beperken. Dit is een best bijzondere uitspraak en De Staat kan nog naar de hoogste rechterlijke instantie (Hoge Raad), maar als ook daar wordt geconcludeerd dat Urgenda gelijk heeft, dan kan ook Greenpeace & Co de zaak tegen Shell winnen.

Afbeelding door Ed Dunens, via Flickr (CC BY 2.0)

Max van Hasenbroek

Flink bezeten door het aandeel SNAP en wacht eigenlijk tot Snapchat failliet gaat zodat hij eindelijk kan zeggen: 'ik zei het toch.' Verder wacht hij op beurscrashes zodat hij weer 'lekker bij kan kopen'.

Reageren