Brexit

Hoe ziet een Brexit met no deal eruit?

Gisteren stemden de Europese regeringsleiders in met het Brexitakkoord, het laatste bod van de Europese Unie aan het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Lagerhuis zal in december stemmen over dit akkoord. Als het akkoord wordt weggestemd, dan volgt er een harde Brexit zonder deal. Maar hoe ziet een no deal er eigenlijk uit?

In maart 2019 zal het Verenigd Koninkrijk hoe dan ook de Europese Unie verlaten. Er wordt al sinds vorig jaar flink onderhandeld over een Brexitakkoord, de voorwaarden waaronder het VK de EU zal verlaten. Het is belangrijk dat zowel de 27 Europese lidstaten als het Verenigd Koninkrijk instemmen met dit akkoord, anders verlaat het VK de EU straks zonder voorwaarden. Dit wordt een harde Brexit genoemd.

Stemming

Of er een Brexit zal komen met een akkoord is nog uiterst onzeker. De Britse premier Theresa May is het dan wel met de Europese leiders eens over de voorwaarden, maar in het Lagerhuis zit een hoop mensen die het May erg lastig kunnen maken. Dat is de Europese leiders ook niet ontgaan. Zij lieten gisteren aan alle Britse parlementariërs weten dat onderhandelingen over dit laatste akkoord een ‘illusie’ zijn. Gezien het feit dat het VK al over vier maanden vertrekt én de Europese leiders dit als hun laatste bod zien, moet er serieus rekening worden gehouden met een harde Brexit. Oftewel: no deal.

Gevolgen

De harde Brexit zal zware economische gevolgen hebben. Niet alleen – maar wel voornamelijk – voor het Verenigd Koninkrijk, maar ook voor de Europese Unie. Er zal geen vrij verkeer van mensen, goederen en diensten zijn. Dit betekent dat de grenscontroles terug gaan komen. De terugkeer van grenscontroles betekent dat er lage rijen gaan komen langs de grenzen, wat de tijd en geld gaat kosten. Voor ons én voor inwoners van het VK zal dat betekenen dat de kosten voor bepaalde producten zullen gaan stijgen. Als er geen vrij verkeer van personen meer is, komen internationale bedrijven in het VK in de problemen met hun personeel. Dit personeel is namelijk niet altijd Brits.

Met het verlaten van de Europese Unie verlaat het VK ook de interne markt. Dat betekent dat de EU en het VK importtarieven kunnen gaan heffen voor elkaar producten. Daarmee zouden de EU en het VK in theorie een handelsoorlog kunnen voeren zoals Trump met China. Wel betekent dit voor de VK dat ze zelf handelsverdragen kunnen gaan sluiten met andere landen. Voorheen werd dit door hun lidmaatschap bij de EU door de Europese Unie geregeld. Bij een no deal zullen de regels wat betreft handel vallen onder de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het VK zal talloze nieuwe verdragen moeten sluiten met anderen landen.

Exodus

Bij een no deal bestaat er voor het VK ook nog een kans dat de exodus van bedrijven een vervelend gevolg krijgt. Zo he bijvoorbeeld bedrijven als Panasonic hun hoofdkantoor verplaatst van het Verenigd Koninkrijk naar de EU, in dit geval naar Nederland. EY liet in juni al weten dat 75 van de 222 bedrijven die ze ondervraagd hadden, aangaven dat ze ‘bevestigd of in ieder geval hun intenties bekend hadden gemaakt, dat ze een deel van hun bedrijf van het VK naar de EU zullen verplaatsen’.

Vooral veel bedrijven in de financiële sector verlaten het financiële hart van het VK, de Londense City. Zo hebben veel banken aangegeven een deel van hun bedrijf naar Frankfurt te verplaatsen. Dit geldt onder andere voor Deutsche Bank, Barclays Bank en Goldman Sachs. Maar ook bedrijven als Microsoft en andere fabrikanten hebben ervoor gekozen om hun heil ergens anders te zoeken.

Frank Meijer

Valt net als Max ook op rood, maar dan politiek gezien. Voelde zich te cool voor de universiteit, dus is maar journalistiek gaan studeren. Daar kon hij de klassieke onderpresteerder blijven uithangen. Slijt een deel van z’n dagen bij Follow the Money, maar is nog steeds niet afgestudeerd.

Reageren