Belastingdienst rulings

Alles wat je moet weten over rulings

Vanaf 2019 zullen rulings, afspraken die bedrijven maken met de Belastingdienst, geanonimiseerd online geplaatst worden. Ook zal het volgens volgens de brief van staatssecretaris Snel waarin dit nieuws stond, moeilijker worden voor bedrijven om zo’n ruling te krijgen. Maar, wat zijn rulings eigenlijk?

Rulings zijn belastingafspraken die nationaal of internationaal opererende bedrijven kunnen maken met onze eigen Belastingdienst. Het geldt ook voor kleinere ondernemers en zelfs individuen, maar voor hen hebben deze rulings minder effect en voor ons zijn ze minder boeiend.

Er is in het verleden kritiek geweest over de rulings die grote bedrijven krijgen van de Belastingdienst. Met de publicatie van de Panama Papers en de Paradise Papers kwam naar voren dat onze fiscus een ‘foute’ afspraak had gemaakt met multinational Procter & Gamble. Na verder onderzoek bleken er meer van dit soort afspraken te zijn gemaakt, waardoor veel geld onbelast kon worden weggesluisd. Daarom wil staatssecretaris Snel nu dat er snel (ja wij maken deze grap gewoon) meer transparantie komt (door het publiceren van de rulings) terwijl er ook rekening wordt gehouden met de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst (door het anonimiseren).

Rulings

Rulings worden vrij naar het Nederlands vertaald ‘vooroverleg’ genoemd. Daarmee kunnen bedrijven (en dus ook individuen), volgens de website van de Belastingdienst, van tevoren zekerheid krijgen ‘over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen’. Ondanks dat het op basis van de uitleg van onze fiscus lijkt te gaan om een voorlichtingsavondje met gratis koffie en een optioneel plakje cake, is het eigenlijk mooie ambtenarentaal voor belastingafspraken maken. Een goed voorbeeld hiervan was de constructie die Shell had gemaakt met de Belastingdienst, waardoor het bedrijf over een deel van de dividenduitkeringen geen belasting hoefde te betalen. Illegaal? Misschien.

Waarom we dat niet kunnen weten, is omdat rulings tot nu toe nog steeds geheim zijn. Dat is geheim om de privacy van het bedrijf te beschermen. Of er nu daadwerkelijk veel belastingcadeautjes worden weggegeven door onze eigen Belastingdienst of dat het bij hoge uitzondering gebeurt, daar is door deze geheimhouding nu dus nog discussie over. Wel zegt staatssecretaris Snel zelf in de brief dat de nieuwe maatregelen bedoelt zijn om Nederland minder aantrekkelijk te maken als doorsluisland. Brievenbusfirma’s die niets toevoegen aan de Nederlandse economie krijgen dus voortaan geen ruling meer in Nederland.

Proces

Laten we er vanuit gaan dat zo’n ruling gepaard gaat met de beste intenties van zowel het bedrijf dat er een aanvraagt als de Belastingdienst. Hoe gaat het proces van een ruling dan in z’n werk? Wanneer een bedrijf van tevoren inzicht wil in hoeveel belasting het uiteindelijk moet gaan betalen, dient het een verzoek in bij onze fiscus. Hierin moet naast een aantal details vermeld worden over welke kwestie een ‘standpunt’ wordt gevraagd van de Belastingdienst. Zo krijgt het bedrijf dus duidelijkheid van onze fiscus.

Het bedrijf kan echter ook zelf een standpunt innemen. Dit gaat dan over het standpunt van de persoon of het bedrijf, over de manier waarop het recht moet worden toegepast. Daarbij moet dan wel een analyse zitten die dit standpunt onderbouwt. Maar, zegt de Belastingdienst, deze ‘standpuntbepaling’ is pas mogelijk als uit het verzoek de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken. Niet in het Chinees dus graag.

Afbeelding: mystic_mabel (CC BY-SA 2.0), via Flickr

Frank Meijer

Valt net als Max ook op rood, maar dan politiek gezien. Voelde zich te cool voor de universiteit, dus is maar journalistiek gaan studeren. Daar kon hij de klassieke onderpresteerder blijven uithangen. Slijt een deel van z’n dagen bij Follow the Money, maar is nog steeds niet afgestudeerd.

Reageren