Britten al 2% groei van hun economie kwijt voordat Brexit officieel is

Het Verenigd Koninkrijk is twee procent groei op haar Bruto Binnenlands Product (BBP) kwijtgeraakt sinds de uitslag van het Brexit referendum. De inflatie nam met 1,5 procent toe, investeringen liepen met 4% terug en de wisselkoers daalde met maar liefst 12 procent. Dat blijkt uit onderzoek van economen van de bank UBS die uit zochten hoe het Britse BBP er voor had gestaan had het de EU geen vaarwel gezegd twee jaar geleden.

Daarvoor gebruikte het data van andere landen – die niet beïnvloed worden door Brexit – die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daardoor konden de economen schattingen maken over hoe een Verenigd Koninkrijk dat voor de EU had gestemd presteert op financieel gebied, ook wel het Frankenstein model genoemd. Volgens UBS is de 2 procent verlies aan groei een kwart tot een derde van de kosten uit de meest pessimistische ramingen die voor het referendum zijn gemaakt over de gevolgen van Brexit. Bij de meest optimistische prognoses dekt het al snel het hele kostenplaatje. De daadwerkelijke Brexit van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vindt plaats op 29 maart volgend jaar.

Klok tikt door

Ondertussen heeft Britse premier Theresa May de nodige problemen in aanloop naar die datum. Haar voorstel om vrij verkeer van goederen te behouden en het vrije verkeer van mensen en diensten niet krijgt veel kritiek. Niet alleen van de oppositie maar ook vanuit haar eigen partij. Het is de reden dat twee ministers uit haar kabinet zijn opgestapt. Het voorstel lijkt niet door het Britse Lagerhuis te komen ondanks het feit dat May’s Conservatieve Partij daar de meerderheid heeft. Vanuit de EU is er ook niet positief gereageerd haar voorstel om de vier vrijheden van de Europese interne markt op te delen. Het wordt gezien als een gevaar voor het hele systeem door de Brexit onderhandelaar namens de EU Michael Barnier. Als het Verenigd Koninkrijk geen deal sluit met de EU voor 29 maart 2019 moet het om toestemming vragen aan alle overgebleven EU-lidstaten om door te onderhandelen. Stemt er een land of meer tegen dan treden de Britten uit zonder een vastgelegde handelsovereenkomst met de Europese Unie.

Afbeelding: Ilovetheeu (CC BY 2.0), via Flickr

Rayen Rudrasingh