Red het milieu, koop CO2-rechten

‘Een betere wereld begint bij jezelf!’ Allemaal leuk en aardig, maar de grote bedrijven zorgen toch voor de échte klimaatverandering? Die kan je vanaf nu voor de voeten gaan lopen.

Hoe zit het met de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven?

Dat zit zo: een bedrijf mag tot een bepaalde limiet CO2 uitstoten. Maar zoals wel vaker: alles is te koop. Zo ook de uitstoot van koolstofdioxide. Zit een bedrijf tegen de limiet aan? Via het emissierecht kan voor nog geen tientje de mogelijkheid voor extra uitstoot worden opgekocht. Er zijn zoveel emissierechten in omloop dat er een overschot is ontstaan.

Die meeste bedrijven draaien hun hand niet om voor die tien euro, maar voor dat geld mag er wel duizend kilo extra CO2 worden uitgestoten. Ter vergelijking: een gemiddeld huishouden verbruikt zo’n achtduizend kilo per jaar. Voor relatief weinig geld kunnen bedrijven de CO2-limiet gemakkelijk oprekken, wat natuurlijk tegen het zere been van milieuorganisaties is.

Dus, wat nu?

Milieuorganisatie WISE en energieleverancier Greenchoice hebben iets bedacht op de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven in Europa: de Carbonkiller. Burgers kunnen zelf CO2-rechten opkopen en die vernietigen, waardoor die CO2 niet meer door de bedrijven kan worden uitgestoten.

En ook hier komt de marktwerking natuurlijk weer om de hoek kijken. Als de vraag toeneemt, stijgt de prijs. Dus als burgers voor nog geen tien euro de vraag naar emissierechten doen toenemen, wordt het voor bedrijven duurder om zich vrij te kopen van de CO2-limiet.

Schiet het al een beetje op?

Op woensdag 21 februari ging de website Carbonkiller.org online, waardoor het voor burgers, organisaties en bedrijven eenvoudig werd om de CO2-rechten op te kopen en te vernietigen. Een dag later staat de teller op 897 aangemelde ‘Carbonkillers’ en is er bijna vierduizend ton CO2 vernietigd. Zo begint een betere wereld toch ook bij jezelf, maar dan vooral bij je bankrekening.

Pim Westenberg