Middelbare man lijkt sollicitatiemoe

Iedere drie maanden neemt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)  een enquête af bij 75 duizend mensen over hoe het er voor staat als het gaat om werk. In de reacties uit november van 2017 zijn een paar opmerkelijke dingen te zien. Zo hebben mannen tussen de 25 en 44 jaar het blijkbaar een stuk moeilijker dan voor de economische crisis van 2008.

De werkloosheid bij die groep ligt nu op 3,2 procent, negen jaar geleden was dat nog 0,9 procent. Alleen mannen die ook echt op zoek zijn naar een baan worden hier in berekend. Buiten die ruim drie procent werklozen zijn er ook nog alle mannen die de hoop op een baan om wat voor reden dan ook hebben opgegeven. Dit is bijna verdubbeld vergeleken met voor de crisis, van 4,7 procent van de mannen tussen de 25 en 44 jaar in 2008 naar 8,3 procent nu.  Overigens vallen hier ook mannen onder die nog niet op zoek zijn naar werk omdat ze nog studeren of al met pensioen zijn.

Jonge mannen de uitzondering

Bij andere groepen ligt de werkloosheid ook nog hoger dan voor de crisis maar niet zo extreem als bij de eerder genoemde groep. Bij de vrouwen in dezelfde leeftijdscategorie was negen jaar geleden de werkloosheid 3,5 procent, dat is inmiddels met 0,3 procent toegenomen. Bij jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar steeg het met ruim een procent. Van 7,4 procent naar 8,6 procent die geen betaald werk heeft maar dat wel wil. Bij jonge mannen daalde de werkloosheid als enige groep juist licht. Voor de economische crisis was 8,7 procent van de mannen in deze categorie op zoek naar werk nu is dat 8,3 procent.  Het totaal aantal werklozen op dit moment is volgens de CBS cijfers 397 duizend. Daarvan zijn 112.000 tussen de 15 en 24 jaar, 129.000 tussen de 25 en 44 en 156.000 tussen de 45 en 75 jaar.

 

Rayen Rudrasingh